Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Czy PHP wspomaga statyczne metody i zmienne?

Funkcja parsuje HTML zawarty w ciągu źródłowym. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostało załadowane. Funkcja ta może być również utworzona statycznie, aby załadować i stworzyć obiektu DOMDocument. Statyczne wywołania mogą być stosowane, gdy w DOMDocument właściwości są ustawione przed załadunkiem.
Kategoria: Artykuły > PHP


DOMDocument::loadHTML

Flash umożliwia wstawianie tekstu w pola tekstowe na różne sposoby. Często jeden projekt zaiwera różne rodzaje tekstu - każdy z typów stosowany jest w specyficzny sposób.
Kategoria: Funkcje > PHP


Rodzaje pól tekstowych we Flashu

Kontroler static stosuje się do deklarowania zmiennych lub funkcji, które mają być zapamiętywane nie w obiektach, ale w klasach tych obiektów.
Kategoria: Flash > Artykuły


Deklarowanie statycznych funkcji oraz zmiennych w klasach - static [AS 2]

W tym rozdziale zapoznamy się na początek z podstawowymi oraz tymi bardziej zaawansowanymi modyfikatorami zmiennych oraz metod. Między innymi poruszymy: zmienne oraz funkcje statyczne, finalne metody, stałe zmienne oraz metody. Część 3 kursu AS3 to także zagadnienia dotyczące jak wcześniej zapowiedziano programowanie zorientowanego obiektowo (ZO) takimi jak: dziedziczenie - extends, wykorzystywanie operatora super (), nadpisywanie metod - override (), używanie interfejsów - implements. a więc zapraszamy dalej..
Kategoria: Flash > Kursy


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 3

Skrypt wymaga dynamicznego pola statycznego, który znajduje się w klipie filmowym o nazwie loader_mc, cały kod jest wewnątrz klipu filmowego loader_mc.
Kategoria: Flash > Kursy


Liczbowy loading dla filmu Flash [AS 2]

Wykonujemy tą metodę, gdy funkcja zależna od statycznej zmiennej, potrzebuje być wykorzystana w generalnej formie.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zamiana Statycznej Zmiennej na Parametr - metoda Refaktoryzacji

Tak, PHP od wersji 5.0 wprowadziło support dla słowa static przed metodami oraz klasowymi zmiennymi
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Tworzenie statycznego nagłówka z ikoną opcji - aplikacja mobilna - jQuery Mobile

Przykład pokazuje jak stworzyć statyczny nagłówek, który zawsze jest widoczny na ekranie telefonu, plus dodaje przycisk opcji po prawej strony od logotypu.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors