Loading:


Losowo umieszczane oraz animowane gwiazdy w ActionScript 3

Przykład pokazuje jak stworzyć animowane losowo umieszczane gwiazdy na niebie w ActionScript za pomocą biblioteki Tween Lite Basics, którą można pobrać z tutaj: [ pobierz ]

 

Wersja ON-LINE:

 

Stwórz najpierw nowy plik AS i nazwij go "Gwiazda.AS", wklej kod widoczny pod spodem i go zapisz. Skrypt pokazuje generowanie losowych gwiazd, grafika na pojedyncza gwiazdę musi zostać utworzona w programie Flash w wersji CS3 lub wyższej, plik nazwij "Gwiazdy.FLA".

 

Po stworzeniu gwiazdy, musimy ją skonwertować do klipu filmowego nazwanego "Gwiazda", potem w bibliotece naciskamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy "linkaged" lub "łączenie". Zaznacz funkcje "eksportuje dla ActionScript" nadaj mu nazwe klasy bazowej na: "Gwiazda" i daj OK.

 

Teraz zaznacz pierwszą klatkę w filmie Flash i naciśnij F9, otwierając w ten sposób konsole operacji, skopiuj i wklej kod dla pliku Gwiazdy.FLA zapisz go i przetestuj.

 

Skrypt przyjmuje wartości dla ilości wyświetlanych gwiazd, dla szerokości oraz wysokości obszaru w jakim powinny byc wyświetlane.

 

Kod dla pliku Gwiazda.AS

 

//KOD POBRANY ZE STRONY www.Funkcje.net
//WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
package {
        import flash.display.MovieClip;
        import flash.utils.Timer;
        import flash.events.TimerEvent;
        import gs.TweenLite;
        import gs.easing.*
       
        public class Gwiazda extends MovieClip {
                private var timer:Timer;
               
                public function Gwiazda() {
                        timer = new Timer(200, 0);
                        timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, timerSluchacz);
                        timer.start();
                }
               
                private function timerSluchacz(e:TimerEvent) {
                        losoweZnikanie();
                }
               
                private function losoweZnikanie():void {
                        var zanik = Math.random();

                        TweenLite.to(this, 0.8, {alpha:zanik, ease:Back.easeOut});
                }
               
                public function zatrzymanie():void {
                        timer.stop();
                }
        }
}

 

Kod dla pliku Gwiazdy.FLA

 

//KOD POBRANY ZE STRONY www.Funkcje.net
//WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

//OBSŁUGA GWIAZD
var ILOSC_GWIAZD:Number = 50;
var SZEROKOSC_NIEBA:Number = 250;
var WYSOKOSC_NIEBA:Number = 200;

//TEGO KODU NIE MUSISZ EDYTOWAĆ
var niebo:Array = new Array();
for (var i:int = 0; i<ILOSC_GWIAZD; i++) {
        niebo.push(new Gwiazda());
        niebo[i].x = Math.floor(Math.random()*SZEROKOSC_NIEBA);
        niebo[i].y = Math.floor(Math.random()*WYSOKOSC_NIEBA);
        addChild(niebo[i]);
}


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors