Loading:


imagettfbbox
array imagettfbbox ( float $size , float $angle , string $fontfile , string $text )


Funkcja oblicza i zwraca obwiednię (co to ?) w pikselach TrueType tekst.Parametry

 

size - rozmiar czcionki. Zależny od wersji GD, powinna być określona w pikselach dla GD1 a w punktach dla GD2angle
- kąt w stopniach w którym $text będzie mierzonyfontfile
- Nazwa pliku czcionki TrueType


text - ciąg znaków do zmierzeniaZwracane wartości


Zwraca tablice z 8 elementami reprezentującymi 4 punkty tworzące obwiednię tekstu lub FALSE

klucz stała
0 lower left corner, X position
1 lower left corner, Y position
2 lower right corner, X position
3 lower right corner, Y position
4 upper right corner, X position
5 upper right corner, Y position
6 upper left corner, X position
7 upper left corner, Y position

 

 Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagettfbbox() example
<?php
// tworzymy obraz
$im = imagecreatetruecolor(300, 150);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);

// robimy białe tło
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 299, 299, $white);

// Ścieżka do pliku czcionki
$font = './arial.ttf';

// za początek tworzymy obwiednię dla pierwszego tekstu
$bbox = imagettfbbox(10, 45, $font, 'Powered by PHP ' . phpversion());

// współrzędne x i y
$x = $bbox[0] + (imagesx($im) / 2) - ($bbox[4] / 2) - 25;
$y = $bbox[1] + (imagesy($im) / 2) - ($bbox[5] / 2) - 5;

// wypisujemy
imagettftext($im, 10, 45, $x, $y, $black, $font, 'Powered by PHP ' . phpversion());

// Tworzy następną obwiednię dla drugiego tekstu
$bbox = imagettfbbox(10, 45, $font, 'and Zend Engine ' . zend_version());

// Ustawiamy współrzędne obok pierwszego tekstu
$x = $bbox[0] + (imagesx($im) / 2) - ($bbox[4] / 2) + 10;
$y = $bbox[1] + (imagesy($im) / 2) - ($bbox[5] / 2) - 5;

// wypisujemy
imagettftext($im, 10, 45, $x, $y, $black, $font, 'and Zend Engine ' . zend_version());

// wyświetlamy
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors