Loading:


Spójne SELECTy-i zastosowanie - MySQL

Spójne SELECTy


Spójrzmy na proces transakcji z poziomu dwóch różnych sesji.

Sesja 1

mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO tab (f) VALUES (1);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tab;
+---+
| f |
+---+
| 1 |
+---+
1 row in set (0.00 sec)

Sesja 2

mysql> SELECT * FROM tab;
Empty set (0.00 sec)

A zatem wykonując to samo polecenie SELECT z poziomu różnych sesji (jednej, w czasie której wykonujemy transkację i drugiej, w czasie której polecenia sa wykonywane "na zewnątrz" transkacji) dostaniemy dwa różne rezultaty.

Dopiero po wykonaniu COMMIT w sesji pierwszej, wynik będzie taki sam z poziomu obu sesji.

Sesja 1

mysql> COMMIT; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Sesja 2

mysql> SELECT * FROM tab;
+---+
| f |
+---+
| 1 |
+---+
1 row in set (0.00 sec)

Taką właściwość nazywa się spójnym czytaniem lub spójnym SELECT. Każdy wykonany SELECT zwraca dane aktualne do ostatnio ZAKOŃCZONEJ transakcji.

 

Źródło: http://gryf.mif.pg.gda.pl/~mate/wyklady/bazy/transakcje.htmlNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors