Loading:


Zapamiętanie danych użytkownika

Skrypt zapamiętuje dane wprowadzone przez użytkownika.Napisz Artyku³

Listing


//FORM.HTML
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; windows-1250">
</HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript" type= "text/javascript">
<!-- Ukrycie przed przegldarkami nie obsugujcymi JavaScriptw
function setCookie(name, value)
{
  data = new Date();
  data.setMonth(data.getMonth() + 1);
  var cookie = name + "=" + value + ";";
  cookie += "expires=" + data.toGMTString();
  document.cookie = cookie;
}
function setData()
{
  var name1 = document.form1.imie.value;
  var name2 = document.form1.nazwisko.value;
  if(name1 == ''){
    alert('Podaj imi!');
    return;
  }
  if(name2 == ''){
    alert('Podaj nazwisko!');
    return;
  }
  setCookie("knownUser", "true");
  setCookie("imie", name1);
  setCookie("nazwisko", name2);
  document.location.href = "wejdz.html";
}
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
<BODY>
<CENTER>
<H2>Podaj swoje dane:</H2>
<FORM NAME = "form1">
<TABLE border="1"><TR>
<TD bordercolor="#FFFFFF">Imi:</TD>
<TD bordercolor="#FFFFFF">
  <INPUT TYPE="text" NAME="imie">
</TD>
</TR><TR>
<TD bordercolor="#FFFFFF">Nazwisko:</TD>
<TD bordercolor="#FFFFFF">
  <INPUT TYPE="text" NAME="nazwisko">
</TD>
</TR><TR>
<TD colspan="2" align="center" bordercolor="#FFFFFF">
  <INPUT TYPE="button" VALUE="Wprowad" onClick="setData();">
</TD>
</TR></TABLE>
</FORM>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>


//INDEX.HTML

<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; windows-1250">
<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript" type= "text/javascript">
<!-- Ukrycie przed przegldarkami nie obsugujcymi JavaScriptw
function getCookie(name)
{
  var c = document.cookie;
  point = c.indexOf(name);
  if (point != -1){
    endAt = c.indexOf (";", point + name.length);
    if (endAt == -1) endAt = c.length;
    var temp = c.substring(point + 1 + name.length, endAt);
    return temp;
  }
  return false;
}
function checkData()
{
  if(getCookie("knownUser") == "true"){
    name1 = getCookie("imie");
    name2 = getCookie("nazwisko");
    text = "<H2>Zostae rozpoznany jako: " + name1;
    text += " " + name2;
    document.write(text);
  }
  else{
    document.location.href = "form.html";
  }
}
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="checkData();">
</BODY>
</HTML>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors