Loading:


Podążany obiekt za kursorem myszy z wygładzeniami - easing AS3

Skrypt tworzy efekt podążającego obiektu za kursorem myszki użytkownika po scenie, dodatkowo z ładnym wygładzeniem animacji.

 

Wersja On-line:

 Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA PLIKU PodazanieKursora.AS

package
{
        import flash.display.Sprite;
        import flash.events.Event;
       
        public class PodazanieKursora extends Sprite
        {
                private var pilka:Pilka;
                private var wygladzenie:Number = 0.2;
               
                public function PodazanieKursora()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        pilka = new Pilka();
                        addChild(pilka);
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }

               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        var vx:Number = (mouseX - pilka.x) * wygladzenie;
                        var vy:Number = (mouseY - pilka.y) * wygladzenie;
                        pilka.x += vx;
                        pilka.y += vy;
                }
        }
}


//Kod dla pliku Pilka.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                private var promien:Number;
                private var kolor:uint;
               
                public function Pilka(promien:Number=40, kolor:uint=0xff0000) {
                        this.promien = promien;
                        this.kolor = kolor;
                        init();
                }
               
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(kolor);
                        graphics.drawCircle(0,0, promien);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors