Loading:


Animowana galeria zdjęć w poziomie w ActionScript 3.0

Skrypt tworzy galerię obrazków, animowaną po najechaniu kursora myszki. W zależności od położenia myszki względem osi X galeria jest przesuwana proporcjonalnie od wychyleń wobec boków filmu.

 

Wersja On-line:

 

Aby skrypt zadziałał potrzebujemy mieć na scenie jeden klip filmowy o nazwie pojemnik_mc oraz wiedzieć że jego lewa strona jest w całości widoczna jest w punkcie 80 oraz prawa strona w -179, piksele są zależne od naszej galeri.

 

Ten przykład wykorzystuje biblioteke Tween Lite Basic, którą można pobrać tutaj: [ pobierz ]Napisz Artyku³

Listing

import gs.*;
import gs.easing.*;

var punktX:Number;
var punktY:Number;

addEventListener(Event.ENTER_FRAME, aktualizacja);

function aktualizacja (e:Event):void {
        //pobieranie współrzędnych myszki
        punktX = Math.round((mouseX/400)*100);
        punktY = Math.round((mouseY/100)*100);
        //wyświetlanie położenia myszki w procentach
        x_txt.text = "X: "+String(punktX)+"%";
        y_txt.text = "Y: "+String(punktY)+"%";
       
        if (punktX < 50) {
                //animacja poruszania w lewo
                TweenLite.to(pojemnik_mc, punktX-2, {
                                                                x:80,
                                                                ease:Expo.easeOut
                                                 });
        }
        else if (punktX > 50) {
                //animacja poruszania w prawo
                                TweenLite.to(pojemnik_mc, 102-punktX, {
                                                                x:-179,
                                                                ease:Expo.easeOut
                                                 });
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors