Loading:


Odliczanie czasu do, z dokładnością do konkretnej daty z minutami [AS 2]

Skrypt opisuje jak zrobić dokładne obliczanie czasu do konkretnej daty, pobiera z flashvars 5 zmiennych rok, miesiąc, dzien, godzine, minute wydarzenia i wyświetla czas pozostały do tej daty.

Użycie:

Najpierw kod HTML do wyświetlający obiekt

<object type="application/x-shockwave-flash" data="licznik.swf" width="80" height="17">
<param name="movie" value="licznik.swf" />
<param name="FlashVars" value="rok=2010&mies=3&dzien=30&godz=23&min=20" />
</object>

 

Teraz otwieramy flash i tworzymy w pierwszej klatce listwy czasowej dynamiczne pole tekstowe o nazwie: " info_txt ", następnie umieszczamy kod w pierwszej klatce listwy czasowej.Napisz Artyku³

Listing


function licz(){

  today_date = new Date();
  Date.prototype.odliczanie = function() {
        this.d = this - today_date;
        this.s = Math.floor(this.d / 1000);
        this.m = Math.floor(this.s / 60);
        this.h = Math.floor(this.m / 60);
        this.d = Math.floor(this.h / 24);
        this.s=this.s % 60;
        this.m=this.m % 60;
        this.h=this.h % 24;
       
        if(this.s<10){
                this.s = "0"+this.s;
        }
        if(this.m<10){
                this.m = "0"+this.m;
        }
        if(this.h<10){
                this.h = "0"+this.h;
        }       
        return this.h + ":" + this.m + ":" + this.s;
  };

  function termin(rok, miesiac, godzina, minuta, sekunda) {
        var t = new Date(rok, miesiac - 1, godzina, minuta, sekunda);
        return t.odliczanie();
  }

 info_txt.text = termin(_root.rok,_root.mies,_root.dzien,_root.godz,_root.minut);

}

setInterval(licz,1000);
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors