Loading:


Odliczanie czasu do określonej daty wydarzenia w JavaScript

Skrypt tworzy funkcję javascript pobierającą 3 parametry rok, miesiąc, dzień jest to data to której chcemy policzyć czas w czasie rzeczywistym za pomocą JavaScript.Napisz Artyku³

Listing


<div id="zostalo">Div w którym pojawi się odliczany czas</div>

<script>
var current="On-line"
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var zostalo = document.getElementById("zostalo");
function countdown(yr,m,d){
theyear=yr;themonth=m;theday=d
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000) todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
        if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0){
        zostalo.innerHTML=current
        return
        }else if(dday<=0&&dhour<=0){
        zostalo.innerHTML=dmin+" minut, i "+dsec+" sekund"
        setTimeout("countdown(theyear,themonth,theday)",1000)
        }else if(dday<=0){
        zostalo.innerHTML=dhour+" godzin, "+dmin+" minut, i "+dsec+" sekund"
        setTimeout("countdown(theyear,themonth,theday)",1000)
        }else{
        zostalo.innerHTML=dday+ " Dni, "+dhour+" godzin, "+dmin+" minut, i "+dsec+" sekund"
        setTimeout("countdown(theyear,themonth,theday)",1000)
        }
}
//Odpalamy date z parametrami rok/miesiąc/dzień
countdown(2009,10,09)
</script>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors