Loading:


GD Generowanie obrazka z tekstem

Generowanie obrazka z tekstem.Napisz Artyku³

Listing

<?php
// Tworzymy obrazek 300x100px
$im = imagecreatetruecolor(300, 100);
$red = imagecolorallocate($im, 0xFF, 0x00, 0x00);
$black = imagecolorallocate($im, 0x00, 0x00, 0x00);

// Tworzymy czerwone tBo
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 299, 99, $red);

// Zcie|ka do czcionki
$font_file = './arial.ttf';

// Tworzymy tekst Funkcje.net o wielko[ci 13
imagefttext($im, 13, 0, 105, 55, $black, $font_file, 'PHP Manual');

// Wy[wietlamy obrazek
header('Content-Type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
Dodano przez: furman12 Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors