Loading:


ftp_set_option
bool ftp_set_option ( resource $strumień_ftp , int $opcja , mixed $wartość )

Funkcja ta zmienia wartości różnych ustawień dotyczących połączeń FTP.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

opcja

Aktualnie obsługiwane są poniższe opcje:

Obsługiwane opcje połączeń FTP
FTP_TIMEOUT_SEC Zmienia czas przedawnienia, podawany w sekundach, używany przy wsyzstkich operacjach sieciowych. wartość musi być wartością całkowitą większą od zera. Wartość domyślna to 90 sekund.
FTP_AUTOSEEK Jeśli ta opcja jest włączona, żądania GET lub PUT z parameterami pozycja_wznowienia lub pozycja_początkowa najpierw będzie szukać wskazanej pozycji wewnątrz pliku. Opcja ta jest domyślnie włączona.wartość

Argument ten zależy od tego, która opcja ma być zmieniana.


Zwracane wartości

Zwraca wartość TRUE jeśli opcja mogła być ustawiona, FALSE w przeciwnym przypadku. PHP wygeneruje ostrzeżenie jeśli podana opcja nie jest obsługiwana lub wartość nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym wybranej opcji.Napisz Artyku³

Listing//Example #1 Przykład użycia ftp_set_option()

<?php
// Ustawienie czasu przedawnienia na 100 sekund
ftp_set_option($conn_id, FTP_TIMEOUT_SEC, 10);
?>

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors