Loading:


ssh2_publickey_list
array ssh2_publickey_list ( resource $pkey )

Lista bieżących autoryzowanych kluczy publicznych


Parametry

 

pkey - źródło podsystemu klucza publicznegoZwracane wartości


Zwraca numerycznie zaindeksowaną tablicę kluczy, z których każda jest asocjacyjną tablicą zawierającą: name, blob, attrs

 

Klucz tablicy
Znaczenie
name Nazwa algorytmu użytego przez ten klucz publiczny, np. ssh-dss or ssh-rsa.
blob Klucz publiczny jako surowe dane binarne
attrs Atrybuty przypisane do teho klucz publicznego. Większość atrybutówNapisz Artyku³

Listing//Example #1 Autoryzacja klucza z ssh2_publickey_list()
<?php
$ssh2 = ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($ssh2, 'jdoe', 'secret');
$pkey = ssh2_publickey_init($ssh2);

$list = ssh2_publickey_list($pkey);

foreach($list as $key) {
  echo "Key: {$key['name']}\n";
  echo "Blob: " . chunk_split(base64_encode($key['blob']), 40, "\n") . "\n";
  echo "Comment: {$key['attrs']['comment']}\n\n";
}
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Key: ssh-rsa
Blob: AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA5HVt6VqSGd5P
TrLRdjNONxXH1tVFGn0Bd26BF0aCP9qyJRlvdJ3j
4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26sDHwfL351xjza
Lpipu\BGRrw17mWVBhuCExo476ri5tQFzbTc54VE
HYckxQ16CjSTibI5X69GmnYC9PNqEYq/1TP+HF10
Comment: John's Key

Key: ssh-rsa
Blob: AAAAB3NzaHVt6VqSGd5C1yc2EAAAABIwA232dnJA
AIEA5HVt6VqSGd5PTrLRdjNONxX/1TP+HF1HVt6V
qSGd50H1tVFGn0BB3NzaC1yc2EAd26BF0aCP9qyJ
RlvdJ3j4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26HVt6Vq
SGd5sDHwfL351xjzaLpipu\BGB3NzaC1yc2EA/1T
Comment: Alice'
s Key


 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors