Loading:


Losowa porada dnia - PHP i MySQL

Skrypt wyświetla losową poradę dnia, dane przechowuje w bazie danych MySQL.Napisz Artyku³

Listing


//Kod SQL

CREATE TABLE PORADY(
ID INTEGER AUTO_INCETMENT NOT NULL PRIMARY KEY UNIQUE,
PORADA TEXT
)


//Skrypt losowej porady dnia porada.php

<?PHP

$domyslnaPorada = "Porada domyślna...";
function getText()
{
  if(!$link = mysql_connect("localhost", "login", "hasło")){
    //echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
    return $GLOBALS['domyslnaPorada'];
  }
  if(!mysql_select_db("nazwa_bazy")){
    //echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
    mysql_close($link);
    return $GLOBALS['domyslnaPorada'];
  }

  $query = "SELECT MAX(ID) FROM PORADY";

  if(!$result = mysql_query($query)){
    //echo("Problem z bazą danych: odrzucone zapytanie");
    mysql_close($link);
    return $GLOBALS['domyslnaPorada'];
  }

  if(!$row = mysql_fetch_array($result)){
    mysql_close($link);
    return $GLOBALS['domyslnaPorada'];
  }

  $maxId = $row[0];

  srand((float) microtime() * 10000000);
  $num = rand(1, $maxId);
 
  $query = "SELECT PORADA FROM PORADY WHERE ID = '".$num."'";

  if(!$result = mysql_query($query)){
    //echo("Problem z bazą danych: odrzucone zapytanie");
    mysql_close($link);
    return $GLOBALS['domyslnaPorada'];
  }

  if(!$row = mysql_fetch_array($result)){
    mysql_close($link);
    return $GLOBALS['domyslnaPorada'];
  }
  mysql_close($link);
  return $row[0];
}
echo(getText());
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors