Loading:


Własny walidator daty w formacie: DD/MM/RRRR - jQuery Validation

Tworzymy własny walidator dat w polskim formacie dzień/miesiąc/rok oraz używamy go do walidacji naszego formularza.

 

Listing 1.0 zawiera nasz nowy walidator, natomiast 2.0 używa go do formularza.

 

UWAGA!

Przykład korzysta z biblioteki jQuery oraz pluginu: jQuery Valdiation dostępnego tutaj: http://jqueryvalidation.org/.Napisz Artyku³

Listing

//listing 1.0 tworzenie walidatora do formatu: 25/11/2013
$.validator.addMethod("dateFormat", function(date, element) {
    return this.optional(element) || date.match(/^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)\d\d$/|>);
}, $.validator.messages.date);

//listing 2.0 walidacja
$('.createView #createEventForm').validate({
    rules: {
        title:          {required: true},
        type:           {required: true},
        date:           {required: true, dateFormat: true}
        description:{required: true}
    }
});
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors