Loading:


Dostępne funkcje dla SELECT w MySQL [ SQL ]

Polecenie SELECT posiada ogromną bibliotekę możliwych do wykorzystania operatorów, które określają jak, w jaki sposób oraz co wyświetlić z zapytaniu zwróconym przez Bazę Danych.

 

Wzór dla polecenia SELECt wygląda następująco:

 

 SELECT [PARAMETRY] wyr [FROM tabela [OPCJE]]

 

Dostępne metody dla PARAMETRÓW oraz OPCJI są wyświetlone na listingu 1.0.

 

 

Za pomocą polecenia SELECT możemy uzyskać interesujące nas dane z bazy danych.

 

 

 • każde wyrażenie wyr oznacza nazwę kolumny, z której chcemy otrzymać dane. Kolumn może być więcej i w takim wypadku rozdziela się je przecinkami.

 

 • tabela oznacza tabelę, z której chcemy uzyskać wiersze. Tabel może być więcej i w takim przypadku rozdziela się je przecinkami. Jeśli nazwy tablic nie są unikalne to należy stosować notację kropkową.

 

 • za pomocą opcji i parametrów możemy znacząco skomplikować polecenie SELECT, i w ten sposób bardzo dokładnie określić, o które dane nam chodzi.

 

 • wyniki zapytania SELECT możemy wyświetlić zarówno na terminalu, jak również przekierować do pliku, dzięki czemu możemy wykonać backup wybranych danych, chociaż są do tego odrębne i lepsze narzędzia.

 

 • istnieją PARAMETRY, dzięki którym możemy wydobyć jedynie dane niepowtarzające się; dzięki odpowiednim opcjom możemy dane sortować i ograniczać ilość wyświetlanych danych,

 

 • Dzięki słowu WHERE można znacząco poprawić precyzję naszego zapytania do bazy danych. Po słowie WHERE możemy użyć dowolnych funkcji MySQL-a, poza funkcjami agregującymi.Napisz Artyku³

Listing

//listing 1.0
        SELECT
   [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
   [HIGH_PRIORITY]
   [STRAIGHT_JOIN]
   [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
   [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
 wyr, ...
 [INTO OUTFILE 'plik' parametry_zapisu_do_pliku
   | INTO DUMPFILE 'plik']
 [FROM tabele
   [WHERE definicje_skąd]
   [GROUP BY {kolumna | wyr | pozycja}
   [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
   [HAVING definicje_skąd]
   [ORDER BY {koluna | wyr | pozycja}
   [ASC | DESC] , ...]
   [LIMIT {[offset,] ile_wierszy | ile_wierszy OFFSET offset}]
   [PROCEDURE nazwa_procedury(lista_argumentów)]
   [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors