Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.sort [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy w porządku naturalny, czyli od a do z. Podczas sortowania domyślnie metoda odróżnia wielkość znaków w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.sortOn [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy odwołując się do jednego lub wielu pól dla obiektów tablicy. Metoda jest najczęściej używana dla tablic asocjacyjny, czyli z więcej niż jedną wartością dla jednego wpisu w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.splice [AS 2]

Usuwa określony elementy z tablicy ustalając początkową wartość indeksu oraz ilość elementów będących za nim do usunięcia, oprócz tego dodaje obiekt w miejscu pierwszego usuniętego indeksu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.unshift [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy oraz zwraca nową długość tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 1

Objaśnienie podstawowych zagadnień odnośnie nowego języka Adobe ActionScript oznaczonym numerem 3. Podstawy pisania skryptów, deklarowanie zmiennych, argumentów, funkcji oraz tablic.
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa AsBroadcaster [AS 2]

Zapewnia powiadomienia dla wydarzeń oraz zarządza słuchaczami tych wydarzeń, które możesz dodać jako własne zdefiniowane przez użytkownika obiekty.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.broadcastMessage [AS 2]

Wysyła wiadomość wydarzenia do każdego obiektu nasłuchwającego.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.initialize [AS 2]

Dodaje powiadomienie o wydarzeniu oraz funkcjonalność zarządzania do danego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster._listeners [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 17/119 |Nastpna
17:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors