Loading:


AsBroadcaster.initialize [AS 2]

Klasa: AsBroadcaster

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash6+

 

Dodaje powiadomienie o wydarzeniu oraz funkcjonalność zarządzania do danego obiektu. Jest to statyczna metoda, musi być ona wezwana poprzez klasę AsBroadcaster (gdzie obiekt1 jest nazwą obiektów do zainicjalizowania jako nadawca wydarzeń):

 

AsBroadcaster.initialize(obiekt1);

 

Wskazówka: Częstym popełniany błędyem jest pisanie drugieje litery w nazwie klasy z dużej litery AsBroadcaster. Kiedy wzywasz AsBroadcaster.initialize() metodę, upewnij się, że druga litera jest napisana z małej litery, inaczej AsBroadcaster zawiedzie, ale nie wyświetli żadnego błędu.

 

Ta metoda dodaje _listeners właściwość wraz z trzema podanymi metodami do obiektów określonych przez parametr obiekt1:

 • obiekt1.addListener()
 • obiekt2.removeListener()
 • obiekt3.broadcastMessage()

 

Przykład:

 

//Przykład1 - proste zastosowanie

var obiekt1:Object = new Object();

var mojOdbiorca1:Object = new Object();
var mojOdbiorca:Object = new Object();

mojOdbiorca1.wydarzenie = function() {
    trace("mojOdbiorca1 odebrał wydarzenie");
}
mojOdbiorca2.wydarzenie = function() {
    trace("mojOdbiorca2 odebrał wydarzenie");
}

AsBroadcaster.initialize(obiekt1); // deklaracja nadawcy
obiekt1.addListener(mojOdbiorca1); // rejestrowanie odbiorcy do nadawcy (mojOdbiorca1)
obiekt1.addListener(mojOdbiorca2); // rejestrowanie odbiorcy do nadawcy (mojOdbiorca2)
obiekt1.broadcastMessage("wydarzenie"); // wywoływanie wydarzenia

//Przykład 2 - przekazywanie dodatkowych argumentów do wydarzeń
var obiekt2:Object = new Object();

var mojOdbiorca3:Object = new Object();
mojOdbiorca3.wydarzenie2 = function(param1:Number, param2:String) {
    trace("odebranie wiadomości");
    trace("param1: " + param1);
    trace("param2: " + param2);
}

AsBroadcaster.initialize(obiekt2);
obiekt2.addListener(mojOdbiorca3);
obiekt2.broadcastMessage("wydarzenie2", 3, "jakiś tekst");Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors