Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Matrix ty [AS 2]

Odległość przez którą przekłada się punkt wzdłuż osi y.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt Matrix, który jest identycznym klonem tego matrix'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix concat [AS 2]

Łączy matrix z aktualnym matrix'em, automatycznie nadając geometryczny efekt obydwu z nich.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix createBox [AS 2]

Dołącza parametry do skalowania, obracania oraz przemieszczania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix createGradientBox [AS 2]

Tworzy określony styl matrix, oczekiwany przez metodę MovieClip.beginGradientFill() .
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix deltaTransformPoint [AS 2]

Nadaje punkt przed transformację przestrzeni współrzędnych, zwraca współrzędne tego punktu, po wykonanej transformacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix identity [AS 2]

Ustawia każda właściwość matrix na wartość, która transformuje klip filmowy lub geometryczny konstruktor, aby był on identyczny do oryginału.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix invert [AS 2]

Wykonuje odwrotną transformację do oryginalnego matrix'u.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix rotate [AS 2]

Ustawia wartości dla aktualnego matrix'u, aby matrix mógł nadawać transformację obracania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix scale [AS 2]

Zmienia matrix, aby jego efekt, kiedy nadany, miał skalować obraz.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 66/119 |Nastpna
66:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors