Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

System useCodepage [AS 2]

Wartość logiczna mówiąca Flash Player czy użyć Unicode lub tradycyjnego kodowania stron na systemie operacyjnym, podczas odtwarzania odtwarzacza do interpretowania zewnętrznych plików tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextField [AS 2]

Klasa TextField jest używana do tworzenia obszarów dla tekstów wyświetlanych oraz wejściowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt odbicia yoyo ~ jojo w ActionScript 3

Przykład ukazuje efekt odbicia yoyo do aktualnej pozycji kursora myszki.
Kategoria: Flash > Skrypty


Efekt animacji łańcucha w ActionScript 3

Przykład ukazuje efekt animacji elementów w jednym łańcuchu, reagującej na pozycję kursora myszy.
Kategoria: Flash > Skrypty


Wykrywanie kolizji pomiędzy obiektami za pomocą hitTestObject w ActionScript 3

Przykład ukazuje wykrywanie kolizji za pomocą wbudowanej metody hitTestObject.
Kategoria: Flash > Skrypty


Efekt zamkniętego elementu w pajęczynie [ ActionScript 3 ]

Przykład ukazuje efekt pajęczyny bazującej na trzech obiektach, które utrzymują środkowy czerwony element.
Kategoria: Flash > Skrypty


TextField addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości zdarzeń dla TextField instancji.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _alpha [AS 2]

Ustawia lub odzyskuje wartość kanału alpha przezroczystości pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField antyAliasType [AS 2]

Typ wygładzenia dla tej instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField autoSize [AS 2]

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 97/119 |Nastpna
97:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors