Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.unshift [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy oraz zwraca nową długość tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 1

Objaśnienie podstawowych zagadnień odnośnie nowego języka Adobe ActionScript oznaczonym numerem 3. Podstawy pisania skryptów, deklarowanie zmiennych, argumentów, funkcji oraz tablic.
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa AsBroadcaster [AS 2]

Zapewnia powiadomienia dla wydarzeń oraz zarządza słuchaczami tych wydarzeń, które możesz dodać jako własne zdefiniowane przez użytkownika obiekty.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.broadcastMessage [AS 2]

Wysyła wiadomość wydarzenia do każdego obiektu nasłuchwającego.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.initialize [AS 2]

Dodaje powiadomienie o wydarzeniu oraz funkcjonalność zarządzania do danego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster._listeners [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt nasłuchiwający z listy obiektów, które odbierają powiadomienia wydarzeń.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa BevelFilter [AS 2]

Klasa BevelFilter pozwala na dodawanie efektu płaskorzeźby do obiektów Flash.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.angle [AS 2]

Definiuje kąt padania efektu płaskorzeźby. Dozwolone wartości z przedziału 0 - 360 stopni, wartością domyślna jest 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 17/35 |Nastpna
17:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors