Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyśrodkowanie obiektu na scenie - Wyrównanie do środka - ActionScript 3

Skrypt umieszcza kwadrat o nazwie instancji kwadrat_mc, (który ma punkt rejestracji w lewym górnym rogu), o szerokości 100px centralnie na scenie filmu Flash.
Kategoria: Flash > Skrypty


Funkcja Sound w ActionScript 3.0

Klasa Sound umożliwia pracę z dźwiękami. Klasa Sound umożliwia tworzenie obiektu Sound, ładowanie i odtwarzanie zewnętrznego pliku MP3 w tym obiekcie, zamykanie strumienia dźwięku oraz dostęp do danych o dźwięku, takich jak informacje o liczbie bajtów w strumieniu, czy metadane ID3.
Kategoria: Flash > ActionScript


Konwertowanie klas [ cast ] w ActionScript 3.0

Konwertowanie klas w AS3 jest dostępne przez operator as, przykład poniżej konwertuje typ String jako Tablicę Array.
Kategoria: Flash > Kursy


Sprawdzanie typu zmiennej - operator 'is' w ActionScript 3.0

Aby sprawdzić typ danej zmiennej należy użyć operator "is", która zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Flash > Kursy


Sprawdzanie czy obiekt jest pusty w ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak sprawdzić czy dany obiekt jest pusty czy też nie, funkcja zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Flash > Skrypty


Nadawanie szerokości i wysokości dla obiektu Sprite w ActionScript 3

Przy nadawaniu na nowo powstały obiekt typu Sprite wysokości i szerokości (width, height) obiekt znika ze sceny, dlaczego się tak dzieje?
Kategoria: Flash > Skrypty


Różnice pomiędzy ActionScript 2.0, a ActonScript 3.0 - lista zmodyfikowanych metod

Poniższy link zawiera wszystkie zmiany jakie zaszły w kewsti nazwy metod oraz ich lokalizacji względem AS2, a AS3:
Kategoria: Flash > Skrypty


Jaki edytor wybrać do pisania w ActionScript 2 i 3? FlashDevelop 3.3.1

W jakim edytorze pisać ActionScript 2 oraz 3? Odpowiedź jest prosta FlashDevelop, artykuł opisuje główne zalety korzystania tego darmowego oprogramowania.
Kategoria: Flash > Artykuły


Tablice asocjacyjne z kluczami w ActionScript 3 - dodawanie i wyświetlanie elementów

Skrypt opisuje jak rzucić wbudowane zdarzenie typu Event w swojej klasie ActionScript 3.0.
Kategoria: Flash > Skrypty


Wyrzucanie wbudowanego Zdarzenia Event we własnej klasie dla addEventListener [ AS 3 ]

Artykuł ukazuje jak dodawać elementy do tablicy asocjacyjnej oraz w późniejszym czasie jak odczytać klucze oraz ich wartości.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 33/35 |Nastpna
33:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors