Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.unshift [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy oraz zwraca nową długość tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa AsBroadcaster [AS 2]

Zapewnia powiadomienia dla wydarzeń oraz zarządza słuchaczami tych wydarzeń, które możesz dodać jako własne zdefiniowane przez użytkownika obiekty.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.broadcastMessage [AS 2]

Wysyła wiadomość wydarzenia do każdego obiektu nasłuchwającego.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.initialize [AS 2]

Dodaje powiadomienie o wydarzeniu oraz funkcjonalność zarządzania do danego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster._listeners [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt nasłuchiwający z listy obiektów, które odbierają powiadomienia wydarzeń.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.blurX [AS 2]

Ustawia ilość poziomowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.blurY [AS 2]

Ustawia ilość pionowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.clone [AS 2]

Zwraca kopie danego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData, identyczny klon oryginalnej instancji.
Kategoria: Flash > ActionScript


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors