Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sprawdzenie istnienia wielu adresów URL - AJAX i PHP

Skrypt sprawdza istnienie wielu adresów URL za jednym razem.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Pobranie listy odnośników ze strony - AJAX i PHP

Skrypt pobiera/sprawdza linki umieszczone na podanej stronie.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


PHP MySQL update pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów.

Skrypt pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas UPDATE MySQL.
Kategoria: Skrypty > PHP


Przekierowanie na wybrany adres AJAX i PHP

We Flashu CS4 wprowadzone niezwykłe narzędzie o nazwie "bone", które jak sama nazwa wskazuje (bone ~ang. kość) łączy elementy które są później aktywne na siebie.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Prosta ankieta AJAX i PHP przechowująca dane w pliku

Skrypt wykonuje przekierowanie na wybrany adres tylko jeśli istnieje.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


RSS BOX odczyt kanałów RSS - AJAX i PHP

Skrypt tworzy prostą ankietę z wykorzystaniem AJAX, wyniki ankiety przechowywane są w pliku tekstowym colors.txt
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Youtube tworzenie miniaturek video jpg - PHP

Skrypt pobiera dane z kanału RSS i wyświetla je co określoną ilość czasu podaną w zmiennej.
Kategoria: Skrypty > PHP


Tworzenie animacji kości w Flash CS4 - Bone Animation

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.
Kategoria: Flash > Artykuły


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Skyrtp pobiera adres filmu video na youtube.com i zwraca miniaturkę filmu jako jpg.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa ContextMenuItem [AS 2]

Klasa ContextMenuItem pozwala ci na utworzenie własnego wpisu do menu kontekstowego wyświetlanego w Flash Player'rze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 79/105 |Nastpna
79:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors