Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML send [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML sendAndLoad [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML status [AS 2]

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML xmlDecl [AS 2]

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie listy plików i katalogów z danego katalogu - PHP

Skrypt pobiera listę plików i katalogów z wskazanego katalogu.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zapisanie obrazka z adresu URL do pliku

Skrypt zapisuje obrazek z adresu URL do pliku na serwerze.
Kategoria: Skrypty > PHP


Klasa XMLUI [AS 2]

Obiekt XMLUI pozwala komunikować się z plikami SWF, które używają własnego interfejsu użytkownika dla Flash autoryzowanego narzędzia rozszerzonej funkcjonalności (jak np Zachowania, Polecenia, Efekty oraz Narzędzia).
Kategoria: Flash > ActionScript


[PHP] Prosty Generator Haseł

Prosty Generator haseł oparty na jednym pliku.
Kategoria: Skrypty > PHP


Poprzednia | 48/59 |Nastpna
48:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors