Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Security allowDomain [AS 2]

Pozwala plikom SWF oraz HTML w identyfikowaniu dostępu domen obiektów oraz zmiennych w pliku SWF, który zawiera wywołanie allowDomain().
Kategoria: Flash > ActionScript


Security allowInsecureDomain [AS 2]

Pozwala pliką SWF oraz HTML w określaniu dostępu do domen obiektów oraz zmiennych w wywołanym pliku SWF, który jest hostowany na protokole HTTPS.
Kategoria: Flash > ActionScript


Security loadPolicyFile [AS 2]

Wczytuje plik prywatności cross-domain z lokalizacji określonej przez parametr url .
Kategoria: Flash > ActionScript


Security sandboxType [AS 2]

Wskazuje typ pudełka bezpieczeństwa, w którym jest wywołujący plik SWF jest operowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Selection [AS 2]

Klasa Selection pozwala ci na ustawianie oraz kontrolę pól tekstowych, które są aktualnie używana (posiadają skupienie).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection addListener [AS 2]

Rejestruje słuchacza obiekt, który wysłuchuje kiedy zmieniono skupienie pola wejściowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getBeginIndex [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getCaretIndex [AS 2]

Zwraca index aktualnie świecącego się punktu pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getEndIndex [AS 2]

Zwraca index z końca wybierania skupienia (ostatni element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getFocus [AS 2]

Zwraca ciąg znaków określający, ścieżkę do obiektu, który posiada skupienie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 103/145 |Nastpna
103:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors