Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dostępne operatory we Flash - Action Script 2.0, 3.0

Zwraca ciąg znaków zawierający docelową ścieżkę do (obiektu) klipu filmowego, przycisku, pola tekstowego lub obiektu wideo.
Kategoria: Flash > Artykuły


targetPath() [AS 2]

Konwertuje podany ciąg znaków (wartość) z formatu URL, z powrotem na normalny łańcuch znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


unescape() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF lub obrazek z podanego poziomu filmu, załadowanego przez funkcję loadMovieNum().
Kategoria: Flash > ActionScript


unLoadMovieNum() [AS 2]

Pozwala określić i zmienić dostęp do pliku SWF, klipu filmowego, przycisku, dynamicznych oraz wejściowych pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


_accProps() [AS 2]

Referencja dla głównej listwy czasowej o wyświetlaniu poszczególnych elementów na filmie Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


_level [AS 2]

Odwołanie się do głównej listwy czasowej filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


_root [AS 2]

Odwołane (referencja) dla obiektu lub klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


this [AS 2]

Opis wszystkich praktycznych operatorów we Flash'u w języku ActionScript 2.0, 3.0
Kategoria: Flash > ActionScript


Pętle w ActionScript: Pętla do while [AS 2]

Pętla do..while najpierw wykonuje kod zawarty w pętli do, dopiero potem sprawdza czy określony warunek został spełniony, jeśli tak jest, wtedy kończy wykonywanie pętli.
Kategoria: Flash > Kursy


Pętle w ActionScript: Pętla for [AS 2]

Na początku potrzeba zdeklarować początkową wartość (zmienna), potem, sprawdzany jest warunek..
Kategoria: Flash > Kursy


Poprzednia | 16/145 |Nastpna
16:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors