Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Tworzenie dynamicznych zmiennych w locie - set [AS 2]

Funkcja set ustawia dynamicznie generowane zmienne w pliku flasha.
Kategoria: Flash > Kursy


Jak sprawdzić, pobrać wartość pola radio w JavaScript

Skrypt sprawdza które pole typu radio zostało zaznaczone następnie pobiera jego wartość.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Deklarowanie statycznych funkcji oraz zmiennych w klasach - static [AS 2]

Kontroler static stosuje się do deklarowania zmiennych lub funkcji, które mają być zapamiętywane nie w obiektach, ale w klasach tych obiektów.
Kategoria: Flash > Kursy


Wyłapywanie własnych wyjątków oraz błędów - try, catch, throw [AS 2]

Do wyłapania błędów w językach programowania służą odpowiednie konstruktory, który wyświetlają błędy w takich postaciach w jakich, my jako programiści chcielibyśmy je zobaczyć.
Kategoria: Flash > Kursy


Deklarowanie zmiennych jako lokalne lub globalne - var [AS 2]

Do ustawienia lokalnej zmiennej, wystarczy dopisać słowo var przed nazwą zmiennej (sytuacja jest taka sama jak w JS).
Kategoria: Flash > Kursy


Pętle w ActionScript: Pętla while [AS 2]

Jest to najprostsza pętla (pod względem składniowym) w języku ActionScript 2.0.
Kategoria: Flash > Kursy


Odtwarzacz muzyczny plików MP3 korzystający z listy w pliku XML

Skrypt korzysta z listy plików MP3, które są zawarte w zewnętrznym pliku XML. Plik XML posiada atrybuty dla każdego wpisu takie jak: nazwa, autor oraz ścieżka dostępu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Reklama Flash - dynamiczny baner na stronie [AS + JS]

Skrypt wyświetla film flash jako baner reklamowy, źródło pliku SWF umieszczamy dla zmiennej swfURL dodając co nazwie pliku Flash
Kategoria: Flash > Skrypty


Reklama Flash - rozwijający się baner po najechaniu na stronie [AS + JS]

Skrypt wyświetla najpierw miniaturkę filmu flash potem się rozwija w odpowiednim kierunku.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa - Accessibility [AS 2]

Klasa Accessibility zarządza za komunikacje z czytnikami ekranu. Czytniki ekranu są typem technologii wspierającą dla niedowidzących użytkowników odtwarzanie jako dźwięku różnych elementów filmu Flash takie jak obiekty: grafik, klipów filmowych, przycisków oraz pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 19/145 |Nastpna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors