Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

fgetss()

Pobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa tagi HTML
Kategoria: Funkcje > PHP


get_meta_tags

Otwiera plik o nazwie $filename i parsuje linie dla tagów <meta> w tym pliku. Parsowanie zatrzymuje się na </head>
Kategoria: Funkcje > PHP


ActionScript 3 oraz tagi - dostępne znaczniki

Flash 9.0 oraz ActionScript 3 posiada obsługę tylko nie których znaczników podanych niżej:
Kategoria: Flash > Artykuły


ActionScript 3 oraz HTML - dostępne znaczniki

Lista obsługujących znaczników jak i ich parametrów, opis działania oraz odpowiedniki TextFormat instancji.
Kategoria: Flash > Artykuły


Odczytywanie pliku XML w ActionScript 3 przy użyciu pętli for each

Kurs odczytywania wartości XML w pętlach oraz dla pojedynczych rekordów. Wyświetlanie zawartości pliku XML, wartości tagów oraz ich parametry.
Kategoria: Flash > Kursy


Tworzenie suwaka ( scroll bar ) przy użyciu wyłącznie kodu ActionScript 3.0

Skrypt jest stworzony z 3 plików AS: Scroll.as, ScrollApp.as, StageDetector.as oraz jednego pliku FLA, który używa klasy Scroll . Suwak działa na zasadzie "przyciągnij i upuść" oraz używa mechanizmu scrolowania na myszce.
Kategoria: Flash > Skrypty


Automatyczne przekierowanie na wybraną stronę, adres - HTML

Aby automatycznie przekierować użytkownika na dany adres strony wystarczy ten prosty kod HTML korzystający z tagu meta
Kategoria: Skrypty > HTML


Automatyczne przekierowanie na wybraną stronę, adres - JavaScript

Aby automatycznie przekierować użytkownika na dany adres strony wystarczy ten prosty kod JavaScript korzystający z tagu window.location
Kategoria: Funkcje > Javascript


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound onID3 [AS 2]

Wywołuje się, za każdym razem kiedy nowe dane ID3 stają się dostępne dla pliku MP3, który załadować przez użycie: Sound.attachSound() lub Sound.loadSound().
Kategoria: Flash > ActionScript


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors