Loading:


Wykresy PHP Flash - Open Flash Chart
4. Wykres słupkowy 3D.

Zmieńmy nasz kod w chart.php na open_flash_chart_object( 500, 450, 'slopkowy3d.php', true);

Listing 4.0 przedstawia kod slopkowy3d.php dla wykresu słupkowego 3D.Dalsza czê¶æ: 1 2 3 4 5 6 7 8

Napisz Artyku³

Listing//Listing 4.0 Wykres słupkowy 3D slopkowy3d.php

<?php

include_once( 'ofc-library/open-flash-chart.php' );
srand((double)microtime()*1000000);

// losowe wartości dla pierwszego wykresu
for( $i=0; $i<10; $i++ )
  $data_1[] = rand(2,5);


// losowe wartości dla drugiego wykresu:
for( $i=0; $i<10; $i++ )
 $data_2[] = rand(5,9);

// tworzymy nowy objekt
$g = new graph();

//Tytuł wykresu
$g->title( 'Nasz wykres 3D', '{font-size:20px; color: #FFFFFF; margin: 5px; background-color: #505050; padding:5px; padding-left: 20px; padding-right: 20px;}' );

//kolor tła
$g->bg_colour = '#303030';

//przekazanie danych pierwszego wykresu
$g->set_data( $data_1 );
//właściwści 1 słupka: krycie, kolor, tytuł, szrokość
$g->bar_3D( 75, '#D54C78', '2006', 10 );

//przekazanie danych drugieg wykresu
$g->set_data( $data_2 );
//właściwści 1 słupka: krycie, kolor, tytuł, szrokość
$g->bar_3D( 75, '#3334AD', '2007', 10 );

//$g->data_sets[] = $bar_red;
//$g->data_sets[] = $bar_blue;

//wysokość spodu
$g->set_x_axis_3d( 12 );

//kolor lini wewnętrzynych i tła
$g->x_axis_colour( '#909090', '#ADB5C7' );
$g->y_axis_colour( '#909090', '#ADB5C7' );

//wartości osi X
$g->set_x_labels( array( 'January','February','March','April','May','June','July','August','September','October' ) );
//styl osi x,: rozmiar tekstu, kolor, kąd nacylenia 2- 45 stopni
$g->set_x_label_style( 10, '#000000', 2 );

//maksymalna wartość dla osi Y
$g->set_y_max( 10 );

//na ile czesci podzielić oś Y
$g->y_label_steps( 5 );

//legenda osi Y
$g->set_y_legend( 'Ilosc (sztuki)', 12, '#736AFF' );

echo $g->render();
?>


Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors