Loading:


Wykresy PHP Flash - Open Flash Chart
3. Wykres słupkowy.

Zmieńmy nasz kod w chart.php na open_flash_chart_object( 500, 450, 'slopkowy.php', true);

Listing 3.0 przedstawia kod slopkowy.php dla wykresu słupkowego.Dalsza czê¶æ: 1 2 3 4 5 6 7 8

Napisz Artyku³

Listing//Listing 3.0 Wykres Słupkowy slopkowy.php

<?php

// generujemy przykładowe dane
srand((double)microtime()*1000000);

$data_1 = array();
$data_2 = array();
for( $i=0; $i<9; $i++ )//9 wartości
{
  $data_1[] = rand(21,25);// dane z pomiędzy 21-25
  $data_2[] = rand(21,25);// dane z pomiędzy 21-25
}

//dołączamy biblioteke
include_once( 'ofc-library/open-flash-chart.php' );

//tworzymy nowy objekt
$g = new graph();

//Tworztmy tytuł wykresu, parametry: tytuł, style
$g->title( 'Nasz wykres', '{font-size: 25px; color: #FFB900}' );

//kolor tła
$g->bg_colour = '#303030';

//dane dla 1  wykresu
$g->set_data( $data_1 );

//pierwszy słupek, parametry: stopień krycia, kolor, nazwa, rozmiar
$g->bar( 75, '#FFB900', 'Soki', 10 );

//dane dla 2  wykresu
$g->set_data( $data_2 );
//drugi słupek, parametry: stopień krycia, kolor, nazwa, rozmiar
$g->bar( 75, '#28A0DC', 'Napoje', 10 );

//wartości osi x
$g->set_x_labels( array( 'January','February','March','April','May','June','July','August','September' ) );

//wartości osi x rozmiar tekstu, kolor, kąt nachylenia 2- 45stopni
$g->set_x_label_style( 14, '#FFFFFF', 2 );

//opis osi x nazwa, rozmiar, kolor
$g->set_x_legend( 'Miesiące', 12, '#FFFFFF' );

//ustalenie maksymalnej i minimalnej wartości dla osi Y
$g->set_y_min( 20 );
$g->set_y_max( 30 );

//wartości co dwa
$g->y_label_steps( 2 );

//opis osi Y i style
$g->set_y_label_style( 14, '#FFFFFF' );
$g->set_y_legend( 'Razem', 12, '#FFFFFF' );

//kolor lini wewnętrzynych i tła
$g->x_axis_colour( '#D0D0D0', '#808080' );
$g->y_axis_colour( '#D0D0D0', '#808080' );

echo $g->render();
?>


Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors