Loading:

Sprawdzanie podczas rejestracji czy podany login jest wolny PHP i AJAX

Skrypt sprawdza czy login podany podczas rejestracji nie jest już zajęty.


Sprawdzanie poprawności danych przesłanych z formularza - AJAX

Skrypt przed zapisem danych przesłanych z formularza do pliku sprawdza ich poprawność.


Sprawdzenie czy istnieje dany adres URL - AJAX i PHP

Skrypt sprawdza czy dany adres URL istnieje.


Sprawdzenie czy plik istnieje na serwerze - AJAX PHP

Skrypt sprawdza czy plik istnieje na serwerze.


Sprawdzenie istnienia wielu adresów URL - AJAX i PHP

Skrypt sprawdza istnienie wielu adresów URL za jednym razem.


System Oceniania AJAX PHP (gwiazdki)

Skrypt tworzy prosty w obsłudze system głosowania.


Tworzenie obiektu XMLHttpRequestObject

Skrypt ilustruje jak utworzyć obiekt XMLHttpRequestObject potrzebny do obsługi AJAX


Upload, wgrywanie, wysyłanie plików, obrazków za pomocą AJAX

W jaki sposób stworzyć upload plików na serwer za pomocą AJAX bez przeładowania strony z animowanym paskiem postępu ładowania.


Wczytywanie podstron do elementu DIV przy pomocy AJAX

Skrypt składa się z 3 plików: index.htm ajax.js - plik z funkcjami AJAX dane.php - plik którego zawartość ma zostać wczytana do elementu DIV pliku index.html


Wykonanie pliku PHP bez przeładowania strony za pomocą AJAX

Skrypt ilustruje w jaki sposób wykonać kod w pliku PHP bez przeładowania strony i odebrać dane.


Wysyłanie danych z Formularza - AJAX PHP

Skrypt zapisuje dane przesłane za pomocą formularza do pliku dane.txt, Aby więc skrypt działał musimy utworzyć dodatkowo plik dane.txt w tym samym katalogu copliki skryptu.


Wysyłanie poczty - AJAX i PHP

Skrypt wysyła pocztę używając PHP i AJAX


Poprzednia <<| 3/3
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors