Loading:


Wysyłanie poczty - AJAX i PHP

Skrypt wysyła pocztę używając PHP i AJAXNapisz Artyku³

Listing

//index.html   #############################################
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Ajax</title>
<link href="ajaxcss.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="ajaxcore.js" type="text/javascript"></script>
<script src="ajax.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="mainDiv" class="mainDiv">
<div class="txtDesc"> Do: </div>
<div class="inpEl">
  <input type="text" value="" style="width:100%"
         id="tfDo" class="myTextInput"/>
</div>
<div class="txtDesc"> Temat: </div>
<div class="inpEl">
  <input type="text" value="" style="width:100%"
         id="tfTemat" class="myTextInput"/>
  </div>
<div class="txtDesc">Treść:</div>
<div>
  <textarea class="myTextInput" id="taTresc" style="width:100%;"
            rows="10" cols="50"></textarea>
</div>
<div style="width:50%;margin:0 auto;text-align:center;">
  <input type="button" value="Wyślij" class="myButton" id="btnWyslij"
         onclick="startRequest();" style="margin-top:10px;" />
</div>
</div>
</body>
</html>


//mail.php   #############################################

<?php
if(!isSet($_GET["do"]) || !isSet($_GET["temat"]) || !isSet($_GET["tresc"])){
  echo("Nieprawidłowe wywołanie skryptu!");
}
else if($_GET["do"] == "" || $_GET["temat"] == "" || $_GET["tresc"] == ""){
  echo("Proszę wypełnić wszystkie pola formularza.");
}
else{
  $do = $_GET["do"];
  $temat = $_GET["temat"];
  $tresc = $_GET["tresc"];
  if(@mail($do, $temat, $tresc)){
    echo("List został wysłany na adres $do.");
  }
  else{
    echo("Nie udało się wysłać listu na adres $do.");
  }
}
?>//ajaxcss.css   #############################################

.mainDiv
{
  color: #333333;
  position: relative;
  background-color: #EFEFEF;
  border: 1px solid #000000;
  margin: 10px 10px 10px 10px;
  padding: 14px 14px 14px 14px;
  width: 350px;
  visibility: visible;
}

.dataDiv
{
  color: #333333;
  position: relative;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #000000;
  margin: 10px 10px 10px 10px;
  padding: 14px 14px 14px 14px;
  width: 420px;
  visibility: visible;
}

.myButton
{
  font-family:helvetica,sans-serif;
  font-size:84%;
  font-weight:bold;
  border:1px solid;
  border-top-color:#696;
  border-left-color:#696;
  border-right-color:#363;
  border-bottom-color:#363;
  width:120px;
  margin:5px;
}

.myTextInput
{
  border:1px solid;
  background-color: #F8F8F8;
  border-top-color:#696;
  border-left-color:#696;
  border-right-color:#363;
  border-bottom-color:#363;
  width:70%;
}//ajaxcore.js   #############################################

function getXMLHttpRequestObject()
{
  try{
    return new XMLHttpRequest();
  }
  catch(e){
    try{
      return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    catch(e){
      return false;
    }
  }
}

function startGETRequest(url, onComplete, onEnd)
{
  var XMLHttpRequestObject = getXMLHttpRequestObject();
  if(XMLHttpRequestObject){
    XMLHttpRequestObject.open("GET", url);
    XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function()
    {
      if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4){
        if(XMLHttpRequestObject.status == 200){
          var responseXML = XMLHttpRequestObject.responseXML;
          var responseText = XMLHttpRequestObject.responseText;
          onComplete(responseText, responseXML);
        }
        delete XMLHttpRequestObject;
        onEnd();
      }
    }
    XMLHttpRequestObject.send(null);
  }
}

function startPOSTRequest(url, params, onComplete, onEnd)
{
  var XMLHttpRequestObject = getXMLHttpRequestObject();
  if(XMLHttpRequestObject){
    XMLHttpRequestObject.open("POST", url);
    XMLHttpRequestObject.setRequestHeader(
      'Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
    XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function()
    {
      if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4){
        if(XMLHttpRequestObject.status == 200){
          var responseXML = XMLHttpRequestObject.responseXML;
          var responseText = XMLHttpRequestObject.responseText;
          onComplete(responseText, responseXML);
        }
        delete XMLHttpRequestObject;
        onEnd();
      }
    }
    XMLHttpRequestObject.send(params);
  }
}


//ajax.js   #############################################

function startRequest()
{
  tfDoText = document.getElementById('tfDo').value;
  tfTematText = document.getElementById('tfTemat').value;
  taTrescText = document.getElementById('taTresc').value;

  btnWyslij = document.getElementById('btnWyslij');
  btnWyslij.disabled = true;

  url = "mail.php?do=" + tfDoText;
  url += "&temat=" + tfTematText;
  url += "&tresc=" + taTrescText;
  url=encodeURI(url);

  startGETRequest(url);
}

function requestEnd()
{
  btnWyslij = document.getElementById('btnWyslij');
  btnWyslij.disabled = false;
}

function requestCompleted(text, xml)
{
  alert(text);
}
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
brakuje cudzysłowia otwierającego w pliku "ajax.js" tu: url = "mail.php?do=" + tfDoText; przed mail.php
autor: Batgraf | 454 | 2009-08-29 22:45:26


Dzięki za info poprawione
autor: igor | 456 | 2009-08-29 22:50:52


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors