Loading:

Wyświetlenie listy gałęzi po dacie ostatniego commit'u - Show latest branches by commit

Skrypt listuje wszystkie gałęzie w repozytorium oraz sortuje je po ostatnim dodanym do nich commit'cie, tak aby na górze znajdowały się ostatnio modyfikowane branch'e jako pierwsze.


Wyświetlenie lokalizacji repozytorium - Show checkout location

Skrypt wyświetla nam dokładny zdalny adres całego repozytorium GIT, jeśli posiadamy tylko lokalne repozytorium, wtedy otrzymamy błąd.


Wyświetlenie nazw branch'ów które zawierają danego commit'a - git branch contains

Snippet pokazuje jak wyświetlić listę gałezi (branch'ów), które posiadają podanego commit'a.


Wyświetlenie statystyki ilości dodanych commit'ów według autorów - git authors stats

Aby wyświetlić ranking developerów (wraz z ilością ich dodanych commit'ów), którzy dodają commity do repozytorium, należy wpisać poniższy skrypt:


Wyświetlenie tylko nazw plików dla commit'a - Show filenames for commit

Skrypt listuje nazwy plików danego commit'a o id COMMIT_ID.


Wyszukiwanie commit'a po nazwie autora - git search by author

Skrypt pokazuje jak wyszukać wszystkie commit'y w danym branch'u po nazwie autora.


Wyszukiwanie commit'a po wiadomości - git search by message

Skrypt pokazuje jak wyszukać wszystkie commit'y w całym repozytorium według wyszukiwanej frazy badź wyrażenia regularnego.


Poprzednia <<| 2/2
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors