Loading:

Tworzenie/ Rysowanie wykresu słupkowego w PHP Google Chart API cz. 3

Tworzenie wykresu słupkowego za pomocą Google Chart API


Tłumaczenie tekstu za pomocą google translate API oraz PHP

Skrypt przedstawia biblioteke PHP do obsługi google translate API tłumaczącej tekst. Przykład użycia zamiana słowa komputery na jezyk angielski:


Ucfirst dla polskich znaków UTF-8

Dzięki podanemu skryptowi możemy przekonwertować polskie znaki na duże litery.


Ucinanie, skracanie tekstu o określaną długość i miejsce php

Do skracania ciągu w PHP służy funkcja substr.


Update czyli uaktualnienie bieżącego rekordu w bazie danych

Nasz skrypt uaktualni wszystkie rekordy z imie="Agata" i zmieni je na Paweł, tak więc wszystkie Agaty w bazie zostaną zmienione na Pawła :)


Upload plików [php]

Upload plików na serwer


Ustawiamy kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych

Zobacz jak ustawić kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych


Ustawianie kodowania znaków w klasie PDO do obsługi bazy danych

Przykład pokazuje jak ustawić kodowanie znaków w bazie jesli używamy do połączenia klasy PDO, jest to równie proste co w MYSQLI.


Usunięcie wszystkich biały znaków w Stringu

Podana linia kodu przedstawia jak za pomocą prostego zwrotu można usunąć wszystkie białe znaki z ciągu znaków.


Usuwanie kodu HTML ze zmiennej PHP

Aby usunąć kod HTML z PHP wystarczy użyć gotowej funkcji:


Usuwanie kodu JavaScrip z tekstu, ciągu znaków za pomocą PHP

Funkcja pobiera tekst i zwraca go usuwając z niego cały kod javascript, funkcja jest przydatna kiedy umożliwiamy użytkownikom używanie kodu HTML ale chcemy jednocześnie zabezpieczyć się przed nie nieuczciwymi osobami które mogą wgrać złośliwy kod.


Usuwanie rekordów z bazy danych MySQL

Skrypt usuwa rekord spełniający odpowiednie kryteria podane w zapytaniu


Usuwanie rekordu, pozycji z tablicy wdł. klucza

Skrypt przedstawia jak usunąć dany rekord, pozycje z tablicy wdł. klucza.


Walidacja Adresu URL - PHP

Skrypt pokazuje jak za pomocą wyrażeń regularnych sprawdzić poprawność wpisanego adresu www przez użytkownika.


Wielka litera na początku ciągu znaków

Skrypt pokazuje jak powiększyć tylko pierwszą literę w ciągu znaków.


Wstawienie znaku w ciągu znaków co określoną ilość znaków

Skrypt wstawia znaków w ciągu znaków co odpowiednią ilość znaków. np. co 2, 3, 4 znaki


Poprzednia <<| 19/23 |>> Następna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors