Loading:

Losowy baner PHP

Skrypt wyświetla losowy baner.


Losowy baner pobierający pliki z wybranego katalogu

Skrypt pobiera wszystkie pliki z danego katalogu i wyświetla je losowo.


Losowy baner z nazwami banerów w tablicy PHP

Skrypt wyświetla losowy baner, nazwy banerów trzyma w tablicy.


Losowy ciąg znaków

Funkcja w PHP, która służy do generowania losowego ciągu znaków, może posłużyć np. do tworzenia bezpiecznych haseł na stronie. Do wygenerowania potrzebuje tylko długości oczekiwanego ciągu znaków. Funkcja taka to tylko 10 linijek kodu.


Mailer biblioteka PHP do wysyłania email - przechwytywanie błędów przy wysyłaniu

Skrypt pokazuje w jaki sposób możemy przechwycić błędy podczas wysyłania wiadomości e-mail poprzez PHP i bibliotekę mailer


Mailer PHP wysyłanie poczty na wiele adresów (spam)

Skrypt PHP ilustruje jak za pomocą biblioteki Mailer PHP wysłać pocztę na wiele adresów e-mail.


Mailer PHP wysłanie dużej partii e-maili

Skrypt PHP wysyła za pomocą biblioteki Mailer PHP partię e-maili


Metoda uproszczająca aktualizację wielu rekordów w bazie MySQL

Podana metoda wykonuje zapytanie UPDATE dla wielu rekordów w jednym zapytaniu, po przez odwołanie się do metody w 1 linii kodu.


Modułowe budowanie witryny

Przykład pokazuje w jaki sposób buduje się stronę w oparciu o moduły


Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb PHP

Skryp oblicza NWD dwóch liczb


Naziązanie połączenia z witryną z paramatrami GET lub POST i uzyskanie dnaych

Funkcja nawiązuje połączenie z daną witryną z wykorzystaniem metody POST lub GET, po czym uzyskuje dane.


Nazwa dnia tygodnia w języku polskim PHP data

Skrypt wyświetla dzień tygodnia w języku polskim.


Obecna Godzina i Data po Polsku.

W tym artykule zostanie opisanie jak w PHP można wyświetlić datę w języku Polskim używając samego PHP. Wykorzystamy tablice dzien i miesiac, których indeksami będą nazwy miesięcy i dni po Angielsku.


Obliczanie pierwiastka równania kwadratowego

Skrypt oblicza pierwiastek równania kwadratowego.


Obliczanie wartości zerowych równania kwadratowego

Funkcja pobiera od użytkownika współczynniki równania, a następnie oblicza wartości zerowe równania kwadratowego.


Obliczanie wieku na podstawie roku urodzenia PHP

Skrypt tworzy funkcję która pobiera rok urodzenia użytkownika w formie np. 1982 i zwraca jego wiek.


Poprzednia <<| 9/23 |>> Następna
9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors