Loading:

Książka Zend Framework 3. Poradnik Programisty.
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

clip

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy posiada żółtą obwódkę, kiedy zostaje mu nadane skupienie po przez klawisz (domyślnie) TAB.
Kategoria: Style CSS >


MovieClip _focusrect [AS 2]

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


createEmptyMovieClip()

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).
Kategoria: Flash > ActionScript


duplicateMovieClip()

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


removeMovieClip()

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).
Kategoria: Flash > ActionScript


createTextField()

Detektor zdarzeń dla klipów filmowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


onClipEvent() [AS 2]

Styl definiuje widoczną część elementu.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_clip

Używa bieżącej ścieżki jako skróconej ścieżki, i zakańcza ścieżkę
Kategoria: Funkcje > PHP


Matrix createGradientBox [AS 2]

Tworzy określony styl matrix, oczekiwany przez metodę MovieClip.beginGradientFill() .
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa MovieClip [AS 2]

Metody klasy MovieClip zapewniają taką samo funkcjonalność jak docelowe klipy filmowe. Niektóre dodatkowe metody nie posiadają jednak takich akcji w przyborniku Actions w panelu Actions.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/15 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors