Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa GradientBevelFilter [AS 2]

Klasa GradientBevelFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu płaskorzeźby dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter alphas [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia horyzontalnego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter blurY [AS 2]

Ilość rozmycia pionowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter distance [AS 2]

Dystans nadania płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter knockout [AS 2]

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors