Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Point [AS 2]

Tworzy punkt, w którym skrypt się zatrzymuje, aby wznowić wykonywanie skryptu wystarczy nacisnąć ENTER.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point add [AS 2]

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedyncze (nieskompresowane) znaki odczytane od charakteru danego pliku gz-pointer.
Kategoria: Flash > ActionScript


apd_breakpoint()

Wartośćkt flash.geom.Point która zawiera różnicę lewo-górnego rogu, klipu filmowego, a lewego-górnego rogu mapującego obrazu.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetc()

Nadaje punkt przed transformację przestrzeni współrzędnych, zwraca współrzędne tego punktu, po wykonanej transformacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


DisplacementMapFilter mapPoint [AS 2]

Nadaje transformację geometryczną reprezentowaną przez obiekt Matrix do określonego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix deltaTransformPoint [AS 2]

Klasa Mouse jest wysoko poziomową klasą, której właściwości oraz metody są dostępne bez użycia konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix transformPoint [AS 2]

Wartość logiczna, określająca kursor rączki (hand cursor, pointer) pojawiającym się na najechaniu myszki na klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Mouse [AS 2]

Wywołuje się, gdy osadzony punkt sygnałowy zostanie osiągnięty podczas odtwarzania pliku FLV.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip useHandCursor [AS 2]

Klasa Point reprezentuje lokalizacje w dwu-wymiarowym systemie współrzędnych, gdzie x reprezentuje oś horyzontalną oraz y reprezentuje oś pionową.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream onCuePoint [AS 2]

Dodaje współrzędne innego punktu do współrzędnych nowo stworzonego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors