Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip endFill [AS 2]

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagefill

Skrypt wylosowuje przypadkowy kolor dla naszego obiektu, oraz go nim wypełnia. Przykład bazuje na obiekcie typu Sprite.
Kategoria: Funkcje > PHP


imagefilltoborder

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.
Kategoria: Funkcje > PHP


TextField background [AS 2]

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.fillRect[AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Losowy kolor wypełnienia w ActionScript 3

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > Skrypty


GlowFilter knockout [AS 2]

Zakańcza wypełnienie dla linii oraz krzywych, które zostały wywołane od ostatniego wywołania beginFill() lub beginGradientFill().
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter knockout [AS 2]

Wykonuje wypełnienie rozpoczynające się od określonych współrzędnych (górny prawy róg to 0,0) w kolorze $color na obrazku $image
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginBitmapFill [AS 2]

Wykonuje wypełnienie obramowania kolorem zdefiniowanym w parametrze border
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Określa czy pole tekstowe posiada wypełnienie tła.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors