Loading:


BBCode w PHP

Zapewne wielu z Was zastanawia się jak dodać tagi BBCode do swoich księg gości, for etc. Otóż jest to bardzo proste i wystarczy tylko kilka linijek kodu. Wszystko będzie się operać na preg_replaceNapisz Artyku³

Listing

$tresc=str_replace("  ", '&nbsp ', nl2br(htmlspecialchars($tresc)));
$tresc=preg_replace("#\[u\](.*?)\[/u\]#si", "<u>\\1</u>", $tresc);
$tresc=preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si", "<img src='\\1' border='0' alt='obrazek' />", $tresc);
$tresc=preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "<a href='\\1'>\\2</a>", $tresc);
$tresc=preg_replace("#\[b\](.*?)\[/b\]#si", "<b>\\1</b>", $tresc);
$tresc=preg_replace("#\[i\](.*?)\[/i\]#si", "<i>\\1</i>", $tresc);
$tresc=preg_replace("#\[color=(.*?[^'])\](.*?)\[/color\]#si", "<font color='\\1'>\\2</font>", $tresc);
Dodano przez: eider Ranga: Poziom 10 Punktów: 400
Komentarze użytkowników
klasa bbcode
 • Zobacz kod dodany do tego wpisu
  • <?php
   /**** USER == ALL ****/


   /********
   BBCODE.CLASS.PHP - A BBcode class

   @author            Robin Erixon (robin@robinerixon.se)
   @copyright            Robin Erixon - 2008
   @version            1.0

   This class may be used as long as this comment section is intact.

   Available tags:
   [b] [/b]             = Bold.
   [i] [/i]            = Italic.
   [color= ] [/color]        = Colored.
   [url] [/url]            = Link type 1.
   [url= ] [/url]        = Link typ 2.
   [youtube= ] [/youtube]    = Embedded Youtube player.
   [google] [/google]        = Link direct to search result.
   [quote] [/quote]        = A quote.
   [img] [/img]            = Shows an image.
   [code] [/code]        = Simple code box.
   [highlight] [/highlight]    = Highlight a word or a piece of text.
   [size= ] [/size]        = Change size of text
   ********/


   class BBcode
   {    
       /**************************** SETTINGS *****************************/
       // Choose default active tags.
       private $activeTags = array(
                           'b' => true,
                           'i' => true,
                           'color' => true,
                           'highlight' => true,
                           'size' => true,
                           'color=' => true,
                           'smiley' => true,
                           'quote' => true,
                           'img' => true,
                           'youtube' => true,
                           'code' => true,
                           'url' => true,
                           'url=' => true
                           );
      
       // Choose pre-defined colors. The user writes a colorname that translates into a color(hex)
       private $preDefinedColors = array(
                                   'black' => '000000',
                                   'white' => 'ffffff',
                                   'green' => 'cad5a3'
                                   );
      
       // Choose pre-defined smilies.The user writes a smiley and that translates into a image name.
       private $preDefinedSmilies = array(
                                   ':smile:' => 'Smilies/smile.png',
                                   ':sad:' => 'Smilies/sad.png',
                                   ':love:' => 'Smilies/love.png'
                                   );
       /************************* END OF SETTINGS **************************/
      
       public function tagState($tag, $state) {
          
           $this->activeTags[$tag] = $state;
       }
      
       public function exec($str) {
          
           // Protect against evil code
           $str = htmlentities($str);
          
           // Bold
           if ($this->activeTags['b'] === true) {
          
               $str = preg_replace('#[b](.*?)[/b]#is', '<strong>1</strong>', $str);
           }
          
           // Italic
           if ($this->activeTags['i'] === true) {
          
               $str = preg_replace('#[i](.*?)[/i]#is', '<i>1</i>', $str);
           }
          
           // Colored
           if ($this->activeTags['color'] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[color=(#([a-f0-9]){3,6})](.*?)[/color]#is', '<span style="color: 1;">3</span>', $str);
           }
          
           // Highlight
           if ($this->activeTags['highlight'] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[highlight](.*?)[/highlight]#is', '<span class="highlight">1</span>', $str);
           }
          
           // Font size
           if ($this->activeTags['size'] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[size=(7|9|12|18|24)](.*?)[/size]#is', '<span style="font-size: 1px">2</span>', $str);
           }

           // Pre defenied colors
           if ($this->activeTags['color='] === true) {
              
               foreach ($this->preDefinedColors as $color => $hex) {
              
                   $str = preg_replace('#[color=(' . $color . ')](.*?)[/color]#is', '<span style="color: #' . $hex . ';">2</span>', $str);
               }
           }
          
           // Smilies
           if ($this->activeTags['smiley'] === true) {
              
               foreach ($this->preDefinedSmilies as $code => $smiley) {
              
                   $str = preg_replace('#(' . $code . ')#is', '<img src="' . $smiley . '" alt="Smiley" />', $str);
               }
           }
          
           // Quote
           if ($this->activeTags['quote'] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[quote](.*?)[/quote]#is', '<div class="quoteDiv"><p>1</p></div><p>', $str);
           }
          
          
          
           // Image
           if ($this->activeTags['img'] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[img]((http://)?)(.*?)[/img]#ise', "'$1' != '' ? '<img src="$1$3" alt="$1$3" />' : '<img src="http://$3" alt="http://$3" />'", $str);
           }
          
           // Youtube
           if ($this->activeTags['youtube'] === true) {
          
               $str = preg_replace('#[youtube](.*?)[/youtube]#is', '<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>', $str);
           }
          
           // Code
           if ($this->activeTags['code'] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[code](.*?)[/code]#is', '</p><div class="codeDiv"><p>1</p></div><p>', $str);
           }
          
           // URL 1
           if ($this->activeTags['url'] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[url](http://)?(.*?)[/url]#ise', "'$1' != '' ? '<a href="$1$2">$1$2</a>' : '<a href="http://$2">$2</a>'", $str);
           }
          
           // URL 2
           if ($this->activeTags['url='] === true) {
              
               $str = preg_replace('#[url=(http://)?(.*?)](.*?)[/url]#ise', "'$1' != '' ? '<a href="$1$2">$3</a>' : '<a href="http://$2">$3</a>'", $str);
           }
          
           // Line breaks
           $str = nl2br($str);
          
           return $str;
       }
   }
   ?>
autor: igor | 5434 | 2010-03-16 21:21:48


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors