Loading:

Ferie zimowe - 3 za 2

LoadVars sendAndLoad [AS 2]

Klasa: LoadVars

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

sendAndLoad(url:String, cel:Object, [metoda:String]) : Boolean

 

Wysyła oraz wczytuje zmienne na my_lv obiekt dla określonego adresu URL.

 

Wszystkei zmienne na moj_lv są łączone w jeden ciąg znaków w formacie domyslnym: application/x-www-form-urlencoded , oraz ciag zostaje wysłany na podany adres URL przy użyciu metody POST lub GET. Jest to taki sam foramt jak w loadVariables().

 

Parametry

 

url:String - Ciąg znaków - ścieżka URL do pliku gdzie mają zostac wysłane zmienne.

 

cel:String - Określa dla przeglądarki w jaki sposób zostanie wywołana dana strona:

 • "_self" określa aktualną klatke oraz okno.
 • "_blank" określna nowe okno.
 • "_parent" określa rodzica aktualnej klatki.
 • "_top" określa najwyższy poziom klatki aktualnego okna.

 

metoda:String [opcjonaly] - Metoda przesyłania danych: GET lub POST przez protokól HTTP. Domyslnie jest POST.Napisz Artykuł

Listing

var submitListener:Object = new Object();
submitListener.click = function(evt:Object) {
    var result_lv:LoadVars = new LoadVars();
    result_lv.onLoad = function(sukces:Boolean) {
    if (sukces) {
        result_ta.text = result_lv.welcomeMessage;
    } else {
        result_ta.text = "Wystąpił błąd.";
    }
    };
    var send_lv:LoadVars = new LoadVars();
    send_lv.name = name_ti.text;
    send_lv.sendAndLoad("http://www.flash-mx.com/mm/greeting.cfm", result_lv, "POST");
};
submit_przycisk.addEventListener("click", submitListener);
 


Ten wpis posiada swój wątek na forum

Wszystkie pytania prosimy kierować właśnie tam ponieważ komentarze to miejsce na poprawki do kodu lub alternatywne rozwiązania i pytania nie będą publikowane

http://forum.funkcje.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3368

Dane do logowania na forum są takie same jak na funkcje.netDodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38319
Komentarze użytkowników
  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors