Loading:


Direct Admin API Tworzenie konta email

W tym artykule napiszę jak tworzyć konta pocztowe zwykłym formulażem kożystając z php.

Pierwsze co to musimy pobrać bibliotekę httpsocket dostępną tutajNapisz Artyku³

Listing

<?
include('httpsocket.php');

$server_ip="ip serwera";
$server_login="użytkownik DA";
$server_pass="hasło do użytkownika";
$server_ssl="N"; //używanie ssl domyślnie nie


$user=$_POST['username'];
$domain=$_POST['domain'];
$pass=$_POST['pass'];
$quota=$_POST['quota'];


if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == "add")
{

echo "Creating user" . $user . " on server " . $ip . ".... <br>\n";
 
 $sock = new HTTPSocket;
 if ($server_ssl == 'Y')
 {
  $sock->connect("ssl://".$server_ip, 2222);
 }
 else
 {
  $sock->connect($server_ip, 2222);
 }
 
 $sock->set_login($server_login,$server_pass);
 
 $sock->query('/CMD_API_POP',
     array(
 'action' => "create",
 'domain' => "domena pocztowa",
 'user' => "$user",
 'quota' => "ilość miejsca w MB",
 'passwd' => "$pass"
 
     ));
 
 $result = $sock->fetch_parsed_body();
 
 if ($result['error'] != "0")
 {
  echo "<b>Error Creating user " .  $username . " on server" . $server_ip . ":<br>\n";
  echo $result['text'] . "<br>\n";
  echo $result['details'] . "<br></b>\n";
 }
 else
 {
  echo "User" .  $username . " created on server " . $server_ip . "<br>\n";
 }

 exit(0);
}

?>


<form action="" method="POST"><br />
<input type="submit" name="action" value="add" />
Username: <input type="text" name="username" /><br>
Pass: <input type="password" name="pass" /><br>
</form>
Dodano przez: furman12 Ranga: Poziom 5 Punktów: 101
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors