Loading:


Wydobywanie określonej ilości wpisów - LIMIT MySQL

Aby ograniczyć ilość wypisywanych danych można posłużyć się słowem LIMIT. LIMIT przyjmuj jeden lub dwa argumenty całkowite. Jeśli podamy dwa rgumenty, to pierwszy oznacza od którego wiersza zaczniemy wyświetlać dane, natomiast drugi oznacza ile wierszy wyświetlimy, przy czym w tym wypadku wiersze nujmeruje ię od 0, a nie 1.

 

Polecenie LIMIT jest używane do tworzenie stronicowania wyników na stronie. Opcjonalne jest wykorzystanie dodatkowego operatora OFFSET, który określa daną pozycję.

 

 

Dla kompatybilności z baza PostgreSQL, MySQL ozumie też następującą składnię LIMIT ile_wierszy OFFSET od_ktorego. Aby uzyskać wszystkie wiersze począwszy od jakiegoś numeru, można posłużyć się bardzo duża liczbą użytą jako drugi parametr słowa LIMIT.

 

 

Kiedy podamy tylko jeden argument numeryczny dla słowa LIMIT, wtedy jest on rozumiany jako liczba wierszy zaczynając liczenie od początku, innymi słowy LIMIT n jest równoważne LIMIT 0,n.

 

Listing 1.0: zwraca wiersze od 6 do 15


Listing 2.0: zwraca wiersze od 96 do ostatniego


Listing 3.0: zwraca 5 pierwszych wierszyNapisz Artyku³

Listing

--Listing 1.0: zwraca wiersze od 6 do 15
SELECT * FROM tab LIMIT 5,10;
--Listing 2.0: zwraca wiersze od 96 do ostatniego
SELECT * FROM tab LIMIT 95,18446744073709551615;
--Listing 3.0: zwraca 5 pierwszych wierszy
SELECT * FROM tab LIMIT 5;
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors