Loading:


Zmiana tekstu poprzez ściemnienie i rozjaśnienie

Skrypt wyświetla aplet w którym przykładowy tekst zmienia się na inny poprzez ściemnienie i rozjaśnienie.

Aby stworzyć Aplet Java tworzymy najpierw kod Java w pliku plik.class a następnie tworzymy odwołanie do niego w HTML poprzez znacznik <aplet></aplet>Napisz Artyku³

Listing


// Kod HTML

<HTML>
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET
        code      = "kodJava.class"
        text      = "Przykładowy tekst..."
        text1     = "Przykładowy tekst..."
        text2     = "Jeszcze jeden tekst..."
        text3     = "Kolejny przykład tekstu..."
        textsNo   = "3"
        fontsize  = "30"
        speedstep = "1"
        sleepInterval = "10"
        width     = "600"
        height    = "100">
</APPLET>
<BODY>
</HTML>//Kod Java kodJava.class

import java.awt.*;
import java.applet.*;

public
class Aplet extends Applet implements Runnable
{
  int x, y, speedStep, sleepInterval;
  int appWidth, appHeight;
  int strWidth, strHeight;
  String textsArr[], napis;
  Font fontTimesRoman;
  Graphics gDC;
  boolean stopped = false;
  public void init()
  {
    String strTextsNo;
    int textsNo;

    if((strTextsNo = getParameter("textsNo")) == null)
      strTextsNo = "1";

    try{
        textsNo = Integer.parseInt(strTextsNo);
    }
    catch(Exception e){
      textsNo = 1;
    }

    textsArr = new String[textsNo];

    String str;

    for(int i = 1; i <= textsNo; i++){
      if((str = getParameter("text" + i)) == null)
        str = "Brak parametru text" + i + "!";
      textsArr[i - 1] = str;
    }

    String strFontSize;
    int fontSize;
    if((strFontSize = getParameter("fontsize")) == null)
      strFontSize = "36";

    try{
        fontSize = Integer.parseInt(strFontSize);
    }
    catch(Exception e){
      fontSize = 36;
    }

    String strSpeedStep;
    if((strSpeedStep = getParameter("speedstep")) == null)
      strSpeedStep = "1";

    try{
        speedStep = Math.abs(Integer.parseInt(strSpeedStep));
    }
    catch(Exception e){
      speedStep = 1;
    }

    String strSleepInterval;
    if((strSleepInterval = getParameter("sleepInterval")) == null)
      strSleepInterval = "1";
    try{
        sleepInterval = Math.abs(Integer.parseInt(strSleepInterval));
    }
    catch(Exception e){
      sleepInterval = 1;
    }

    napis = textsArr[0];

    appWidth = getWidth();
    appHeight = getHeight();

    setBackground(Color.white);

    fontTimesRoman = new Font ("TimesRoman", Font.BOLD, fontSize);
    gDC = getGraphics();
    gDC.setFont(fontTimesRoman);
  }
  public void start()
  {
    Thread thread = new Thread (this);
    thread.start();
  }
  public void stop()
  {
    stopped = true;
  }
  public void setupText(int textNo)
  {
    napis = textsArr[textNo];

    FontMetrics fm = gDC.getFontMetrics();
    strHeight = fm.getHeight();
    strWidth = fm.stringWidth(napis);

    x = (int)((appWidth - strWidth) / 2);
    y = (int)((appHeight + strHeight) / 2);
  }
  public void run()
  {
    Color color;
    int i = 0, j = speedStep;
    int currTextNo = 0;
    setupText(currTextNo);
    while (!stopped){
      color = new Color(i, i, i);
      i += j;
      if(i >= 255 || i <= 0) j = -j;
      gDC.setColor (color);
      gDC.drawString (napis, x, y);
      if(i >= 255){
        if(++currTextNo >= textsArr.length) currTextNo = 0;
        setupText(currTextNo);
      }
      try{
        Thread.sleep(sleepInterval);
      }
      catch (InterruptedException e){
      }
    }
  }
}
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors