Loading:


Generowanie grafiki w w PHP

Zaczynamy od nagłówka, który mówi przeglądarce o typie pliku:

 

     header('Content-type: RODZAJ');

 

W miejsce 'RODZAJ' wpisujemy rodzaj pliku (np. image/png). Po tym możemy przejść dalej.

Następnie ustawiamy rozmiary obrazka (szerokość, wysokość). 

 

     $im = imagecreatetruecolor(500, 40);

 

Po tym, kolory, które będą użyte w obrazku (wg koloru HEX):

 

     $white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);

     $black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

 

W następnym kroku, ustawiamy tło grafiki (przy czym $white to oczywiście jeden z kolorów, które ustawiliśmy wcześniej):

 

     imagefilledrectangle($im, 0, 0, 499, 39, $white);

 

Następnie do zmiennej $text wpisujemy text, który ma być widoczny na obrazku:

 

     $text = '1';

 

W przedostatnim kroku podajemy adres pliku czcionki (plik czcionki musi być na serwerze):

 

     $font = 'Arial.TTF';

 

W ostatnim kroku:

 

     imagettftext($im, 40, KĄT PRZECHYLENIA, SZER. CZCIONKI, WYS. CZCIONKI, $black, $font,      $text);

 

I dodajemy procedury które odpowiadają za konwersję obrazka:

 

     imagepng($im);

     imagedestroy($im);

 

To już koniec artykułu. Aby dowiedzieć się więcej, polecam PHP Manual.Napisz Artyku³

Listing

<?php
header('Content-type: image/png');
$im = imagecreatetruecolor(500, 40);
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 499, 39, $white);
$text = 'Przykładowy tekst';
$font = 'Arial.TTF';
imagettftext($im, 40, 0, 10, 50, $black, $font, $text);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
Dodano przez: jakubdrag Ranga: Poziom 3 Punktów: 50
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors