Loading:


Samo zapamiętujące pola w formularzu - "lepkie pola"

Kiedy tworzymy formularze php z przeładowaniem na inna stronę, oraz formularz zgłosi błąd, wtedy po przyśnięciu przycisku "wstecz" formularz sie wyzeruje, często spotykane dalej na polskich stronach oraz irytujące dla użytkowników. Aby zapamiętać wpisane wartości user'a w polach potrzeba ustawić im wartości na elementy zawarte w tablicy POST lub GET (przykład korzysta z pierwszej tablicy).

 

Podany skrypt posiada formularz z czteroma lepkimi polami: pole wejściowe, select wielekrotnego wyboru, przycisk typu radio button, oraz przyciskiem "wyślij".Napisz Artyku³

Listing

<form name="nazwa_formularza" method="post" action="plik-przetworzenia.php">

//pole wejściowe

<input type="input" name="imie" id="name" value="
<?php if(isset($_POST['imie']))
echo $_POST['imie'];
echo '"
/>'; ?>
<select name="zainteresowania[]" id="zainteresowania" size="6" multiple="multiple">

//pole wielokrotnego wyboru

<option value="wybrane"
<?php
if (!isset($_POST['
zainteresowania']) || (isset($_POST['zainteresowania']) && in_array('wybrane', $_POST['zainteresowania']))) {
echo '
selected="selected"'; } ?>
</option>
<?php
while ($row = $zainteresowania->fetch_assoc()) {
echo '
<option value="'.$row['zainteresowania_id'].'"';
if (isset($_POST['
zainteresowania']) && in_array($row['zainteresowania_id'], $_POST['zainteresowania'])) {
echo '
selected="selected"';
}
echo '
>'.$row['zainteresowania'].'</option>';
}
?>
</select>

//pole radio button

<input type="radio" name="plec" value="kobieta"
<?php
if (!$_POST || (isset($_POST['
plec']) && $_POST['plec'] == 'kobieta')) {
echo '
checked="checked"';
}?> />
<input type="radio" name="plec" value="męźczyzna"
<?php if (isset($_POST['
plec']) && $_POST['plec'] == 'męźczyzna')
echo '
checked="checked"'; ?> />
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors