Loading:


Wykresy PHP Flash - Open Flash Chart

Kurs tworzenia wykresów PHP Flash za pomocą darmowej biblioteki Open Flash Chart.

Na początek pobieramy Open Flash Chart w wersji [ Pobierz ]

W paczce mamy 3 katalogi: actionscript, js, ofc-library i open-flash-chart.swf wrzucamy je do katalogu głównego naszej strony.


1. Wykres Liniowy.

Teraz tworzymy plik chart.php o następującej treści:

<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
//500- szerokośc, 400 wysokość, liniowy.php - plik tworzący wykres
include_once 'ofc-library/open_flash_chart_object.php';
open_flash_chart_object( 500, 450, 'liniowy.php', true);
?>
</body>

</html>

 

Teraz nasz plik chart.php wgrywamy na serwer.

Plik chart.php będzie stały do generowania wykresów będziemy używać osobnego pliku php, przedstawię kody dla wszystkich rodzajó wykresów. Zaczniemy od wykrsu liniowego.

Czas na przygotowanie pliku liniowy.php który utworzy nam poniższy wykres, jego kod przedstawia listing 1.0.Dalsza czê¶æ: 1 2 3 4 5 6 7 8

Napisz Artyku³

Listing


//Listing 1.0 Wykres Liniowy liniowy.php

<?php

// Przykładowe dane dla wykresu wpisane z palca
//$data_1 = array("10","20","30","10","20","30","10","20","30");
//$data_2 = array("5","10","20","5","10","20","5","10","20");
//$data_3 = array("2","8","15","2","8","15","2","8","15");

// Generowane przykładowych danych:
$data_1 = array();
$data_2 = array();
$data_3 = array();
for( $i=0; $i<12; $i++ )
{
  $data_1[] = rand(14,19);
  $data_2[] = rand(8,13);
  $data_3[] = rand(1,7);
}


include_once( 'ofc-library/open-flash-chart.php' );//Zaciągamy biblioteke

$g = new graph(); // tworzymy onwy objekt

// dodajemy nasze dane z tabel
$g->set_data( $data_1 );
$g->set_data( $data_2 );
$g->set_data( $data_3 );


//Tytuł wykresu, i jego styl
$g->title( 'Sprzedaż samochodów 2008', '{font-size: 20px; color: #736AFF}' );

//kolor tła
$g->bg_colour = '#ffffff';


//lewa legenda
$g->set_y_legend( 'Sztuk', 12, '#C11B01' );

//prawa legenda
$g->set_x_legend( 'Miesiąc', 12, '#C11B01' );

//styl dla napisów osi Y rozmiar kolor
$g->set_y_label_style( 10, '#000000' );

//tło wewnętrzne wykresu: kolor 1 kolor2, koąt przechodzniea kolorów
$g->set_inner_background( '#F0F0F0', '#ffffff', 90 );

//kolor osi x , kolor lin x
$g->x_axis_colour( '#799191', '#D3D9E7' );
//kolor osi y, kolor lin y
$g->y_axis_colour( '#799191', '#D3D9E7' );//Ustawiamy właściwości naszych lini wykresu
//wparametry dla line : grubość lini , kolor, tytuł, wielkosć czcionki
$g->line( 2,'0x9933CC', 'Opel', 10 );
//wparametry dla line_dot : grubość lini , rozmiar punktu , kolor, tytuł, wielkosć czcionki
$g->line_dot( 3, 5, '0xCC3399', 'Audi', 10);
//wparametry dla line_hollow : grubość lini , rozmiar punktu , kolor, tytuł, wielkosć czcionki
$g->line_hollow( 2, 4, '0x80a033', 'BMW', 10 );

//ustawoiamy podziałke osi x
$g->set_x_labels( array( 'January','February','March','April','May','June','July','August','Spetember','October','November','December' ) );

//parametry rozmiar czcionki, kolor, kierunek, step (2- co druga podziałka osi x jest podpisana)
$g->set_x_label_style( 10, '0x000000', 0, 2 );

//maksymalna wartośc dla osi Y
$g->set_y_max( 30 );

//na ile części ma być podzielona oś Y
$g->y_label_steps( 30 );
echo $g->render();
?>


Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors