Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja call (Metoda obiektu Function)

Pozwala wywołać metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja isPrototypeOf

isPrototypeOf pozwala na sprawdzenie czy instancja obiektu ma klasy w zapytaniu jako jeden z rodziców.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja unwatch (Metoda obiektu: Object)

Usuwa funkcję monitorującą ustawioną poprzez metodę watch.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja watch (Metoda obiektu: Object)

Obserwuje własność obiektu i wywołuje funkcję, kiedy nastąpi przypisanie wartości do tej własności.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Obiekt Date

Tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja setFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia kompletny rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 12/29 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors