Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja pop (Metoda obiektu: Array)

Zwraca numer poziomu zagnieżdżenia aktualnej instancji przycisku.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja push (Metoda obiektu: Array)

Tworzy nową tablicę z wszystkimi elementami, które przechodzą poprawnie zrealizowany w postaci dostarczonej funkcji test.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Button getDepth [AS 2]

Sprawdza, czy wszystkie elementy w tablicy przechodzą zrealizowany w postaci dostarczonej funkcji test.
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript Funkcja Filter (Metoda obiektu: Array)

Tworzy nową tablicę z wynikami wywołanej podanej funkcji dla każdego elementu w tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja every (Metoda obiektu: Array)

Sprawdza, czy jakikolwiek element tablicy zalicza test zaimplementowany przez dostarczoną funkcję .
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja map (Metoda obiektu: Array)

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja some (Metoda obiektu: Array)

Usuwa ostatni element z tablicy zwracając go. Metoda ta zmienia długość tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Button _quality [AS 2]

Zwraca referencje do obiektu Camera dla przechwytywanego wideo.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera get() [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca jej nową długość. Metoda ta zmienia długość tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript Funkcja reverse (Metoda obiektu: Array)

Odwraca kolejność elementów w tablicy: pierwszy staje się ostatnim, ostatni pierwszym.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 11/27 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors