Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BitmapData paletteMap [AS 2]

Przemapowuje wartości koloru kanału w obrazie, który ma cztery tablice palety kolorów danych dla każdego kanału.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData perlinNoise [AS 2]

Algorytm efektu szumu Perlin umieszcza oraz tworzy pojedyncze losowe funkcje szumów
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData pixelDissolve [AS 2]

Przeprowadza rozpuszczanie pikseli za pomocą innego obrazu lub tego samego obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData scroll [AS 2]

Przewija obraz o (x, y) ilość pikseli.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData setPixel [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData setPixel32 [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData threshold [AS 2]

Testuje wartości pikseli w obrazie wobec specyfikowanej wartości progu, oraz ustawia piksele, które przeszły pozytywnie test progu na nową wartość koloru.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapFilter clone [AS 2]

Zwraca obiekt BitmapFilter, który jest identyczna kopią oryginalnego obiektu BitmapFilter.
Kategoria: Flash > ActionScript


Boolean toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący (TRUE lub FALSE) obiekt Boolean.
Kategoria: Flash > ActionScript


Boolean valueof [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli prymitywna wartość typu specyficznego obiektu Boolena wynosi TRUE, w innym przypadku zwróci FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 10/27 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors